Skip to content

Opłaty za studia

Sprawdź, czy możesz studiować kierunek stacjonarny w języku polskim bezpłatnie lub kierunek w języku angielskim po obniżonej opłacie. 

Poniżej znajdziesz wysokości opłat za studia w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024:

Studia I°:

 • Baltic Region Studies — 4000 PLN/semestr
 • Business Management — 4000 PLN/semestr
 • Economics and IT Applications — 4000 PLN/semestr
 • Global Communication — 4000 PLN/semestr
 • Social Sciences — 4000 PLN/semestr
 • Hydrobiology — 4000 PLN/semestr

Studia II°:

 • Borders and Boundaries Studies — 4000 PLN/semestr
 • Business Management — 4000 PLN/semestr
 • International and European Business Law — nowy kierunek od 2024/2025
 • International Economics — 4000 PLN/semestr

Opłata rekrutacyjna to 85 PLN/jeden kierunek studiów

Opłata egzaminacyjna za egzamin z j. polskiego/angielskiego wynosi 95 PLN

Obniżone opłaty za studia w języku angielskim dla kandydatów, którym przysługuje zniżka, są następujące:

Studia I°:

 • Baltic Region Studies – 2600 PLN/semestr
 • Business Management — 2600 PLN/semestr
 • Economics and IT Applications — 2600 PLN/semestr
 • Global Communication — 2600 PLN/semestr
 • Hydrobiology — 3480 PLN/semestr
 • Social Sciences — 2600 PLN/semestr

Studia II°:

 • Borders and Boundaries Studies – 2600 PLN/semestr
 • Business Management — 2600 PLN/semestr
 • International and European Business Law — nowy kierunek od 2024/2025
 • International Economics — 2600 PLN/semestr

Opłata rekrutacyjna to 85 PLN/jeden kierunek studiów

Opłata egzaminacyjna za egzamin z j. polskiego/angielskiego wynosi 95 PLN
 

Wysokość opłat za studia znajdziesz w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 59/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego