Skip to content

Egzamin z języka polskiego

Chcesz studiować na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek w języku polskim, ale nie masz żadnego dokumentu, potwierdzającego znajomość tego języka?

Nie przejmuj się!

Na potrzeby procesu rekrutacji Uczelnia umożliwia wzięcie udziału w egzaminie, który potwierdzi Twoją znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. 

Aby wziąć udział w egzaminie z języka polskiego, należy:
  1. założyć konto w systemie ERK,
  2. wybrać kierunek studiów i opłacić opłatę rekrutacyjną,
  3. załączyć skany wszystkich wymaganych dokumentów,
  4. złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu z języka polskiego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 95 zł.
Opłatę egzaminacyjną w wys. 95 zł należy opłacić na numer konta bankowego Uniwersytetu Szczecińskiego podany przez pracownika Biura Rekrutacji.
 
Przydatne dokumenty:
 
 

Jesteś zainteresowany podjęciem studiów w języku angielskim, ale nie masz dokumentu, potwierdzającego znajomość tego języka? Dowiedz się więcej o egzaminie potwierdzającym znajomość języka angielskiego. 

W 2024 r., egzamin z języka polskiego odbędzie się w następujących terminach:

I termin: 18 – 19 czerwca (musisz spełnić wszystkie warunki do 12 czerwca);

II termin: 22 – 23 lipca (musisz spełnić wszystkie warunki do 16 lipca);

III termin: 20 – 21 sierpnia (musisz spełnić wszystkie warunki do 13 sierpnia);

IV termin: 16 –  17 września (musisz spełnić wszystkie warunki do 10 września).

Aby zasięgnąć informacji na temat egzaminu z języka polskiego, skontaktuj się z:

Anna Sokulska
anna.sokulska@usz.edu.pl
+48 91 444 12 19

Nadiia Spitsyna
nadiia.spitsyna@usz.edu.pl
+48 91 444 14 45