Skip to content

Terminy

Rekrutacja rozpocznie się 8.05.2023 r. i potrwa do 22.09.2023 r.

 

08.05.2023 r.: początek rejestracji

  • załóż konto kandydata w systemie ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów),
  • wypełnił wszystkie dane osobowe oraz dane o ukończonej szkole/studiach i uzyskanym świadectwie/dyplomie,
  • wybierz kierunek studiów,
  • dokonaj opłaty rekrutacyjnej (85 zł za każdy wybrany kierunek),
  • załącz w systemie skany wszystkich wymaganych dokumentów (jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami),
  • oczekuj dalszych instrukcji lub informacji o wyniku rekrutacji.

22.09.2023 r.: ostatni dzień rejestracji w systemie i załączania dokumentów

System ERK zostanie zamknięty dla kandydatów 22.09.2023 r. o godzinie 23:59 czasu polskiego.
 

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

  1. od 28.07.2023 r.: informacja o przyjęciu na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie kandydatów, którzy spełnili wymogi rekrutacji
  2. od 31.08.2023 r.: informacja o przyjęciu na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie kandydatów, którzy spełnili wymogi rekrutacji
  3. do 25.09.2023 r.: informacja o przyjęciu na wszystkie studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.
 
Bardziej szczegółowy terminarz znajdziesz tutaj.