Skip to content

Terminy

Rekrutacja rozpocznie się 22.05.2024 r. i potrwa do 10.09.2024 r.
 

Początek rejestracji: 22.05.2024

  • załóż konto kandydata w systemie ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów),
  • wypełnił wszystkie dane osobowe oraz dane o ukończonej szkole/studiach i uzyskanym świadectwie/dyplomie,
  • wybierz kierunek studiów,
  • dokonaj opłaty rekrutacyjnej (85 zł za każdy wybrany kierunek),
  • załącz w systemie skany wszystkich wymaganych dokumentów (jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami),
  • oczekuj dalszych instrukcji lub informacji o wyniku rekrutacji.

Terminy:
I: 22.05 – 12.06.2024 (Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, jeśli chcesz przystąpić do egzaminu językowego w czerwcu

    22.05-16.07.2024 (Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie)

II: 30.07 – 13.08.2024 (Studia I, II stopnia i jednolite studia                      magisterskie)
III: 30.08 – 10.09. 2024 (Studia I, II stopnia i jednolite studia                     magisterskie)
 
System ERK zostanie zamknięty dla kandydatów 10.09.2024 r. o godzinie 23:59 czasu polskiego.
 

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

  1. od 30.07.2024 r.: informacja o przyjęciu na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie kandydatów, którzy spełnili wymogi rekrutacji
  2. od 30.08.2024 r.: informacja o przyjęciu na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie kandydatów, którzy spełnili wymogi rekrutacji
  3. do 25.09.2024 r.: informacja o przyjęciu na wszystkie studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.